Narva Spordikooli Energia teenuste hinnakiri 

1.

Basseini külastamise  aastane abonement/Годовой абонемент 

370,00  €

2.

Suure basseini  kasutamine, tunnitasu/Аренда большой ванны 1 час

145,00  €

3.

Väikese basseini  kasutamine, tunnitasu/ Аренда малой ванны 1 час

38,00  €

4.

Basseini külastamine, tunnitasu (alaealise pilet)/Детский билет на посещение бассейна 1 час

5,00  €

5.

Basseini külastamine, tunnitasu (täiskasvanu pilet)/Взрослый билет на посещение бассейна 1 час

8,00  € 

6.

Basseini 6 kuu abonement alaealisele, maksimaalselt 8 külastust/Детский абонемент на 6 мес.(максимально 8 посещений)

23,00  €

7.

Basseini 6  kuu abonement täiskasvanule, maksimaalselt 8 külastust/Взрослый абонемент на 6 мес. (максимально 8 посещений)

39,00  €

 

8.

Suure basseini raja kasutamine, tunnitasu/Аренда одной дорожки в большой ванне 1 час

38,00  €

9.

Väikese võimla kasutamine, tunnitasu/ Аренда малого спортзала 1 час

29,00  €

10.

Suure võimla kasutamine, tunnitasu/Аренда большого спортзала 1 час

66,00  €

11.

Trenažöörisaali kasutamine, tunnitasu/Аренда тренажерного зала 1 час

23,00  €

12.

Võimla konverentsisaali kasutamine, tunnitasu/Аренда конференцзала 1 час

17,00  €

13.

Sauna kasutamine, tunnitasu (koos basseiniga)/Сауна (включая бассейн) 1 час

 58,00  €
 14.

Sõudebaasi (kogu kompleksi) kasutamise 1 kuu abonement spordiklubidele , 1 tükk/1 inimene 

Абонемент на 1 месяц использования гребной базы (всего комплекса) для спортивных клубов, 1 шт./1 чел.

39,00  € 

*Nimetatud teenuste suhtes on soodustust 20% ulatuses üliõpilastele ja pensionäridele vastava dokumendi ettenäitamisel/Студентам и пенсионерам при предъявлении соответствующих документов предусмотрена скидка 20% 


Alus:   Narva LV 21.12.2023 korraldus Nr.945-k

 

Аadressil Jõesuu tänav 78 asuva motokrossiraja tasuliste teenuste hinnakiri:

 

Teenuse liik/ Вид услуги

Ühik/Единица измерения 

 Hind eurodes/ Цена в евро

1.

Motokrossiraja kasutamine ühe mootorrattaga Solo

Пользование мототрассой на одном мотоцикле Solo

1päev/ 1 день

8,50  €

2.

Motokrossiraja kasutamine ühe külgvankriga mootorrattaga

Пользование мототрассой на одном мотоцикле с коляской

1päev/ 1 день

15  €

3.

Motokrossiraja kasutamine ühe ATVga

Пользование мототрассой одним ATV (квадроцикл)

1päev/ 1 день

9  €

4.

Motokrossiraja kasutamine laste 50CC ja 65CC ATVga

Пользование мототрассой на детском 50CC и 65CC ATV

1päev/ 1 день

 

Tasuta/ бесплатно

5.

Motokrossiraja ühe mootorrattaga kasutamise aastane

abonement

Годовой абонемент пользования мототрассой на

одном мотоцикле

1 tükk/ 1 шт

120  €

6.

Motokrossiraja kasutamine avalike ürituste korraldamiseks

Пользование мототрассой для проведения мероприятия

1päev/ 1 день 280  €

Alus:   Narva LV 21.12.2023 korraldus Nr.945-k

 

Kassa töögraafik:

6.00-21.00,  Esmaspäev - Pühapäev

Tel. +372 35 948 34  (bassein, kassa)